17 . Temmuz . 2024, Çarşamba
DUYURULAR
Anasayfa » LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU BELGELERİ LİSTESİ

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU BELGELERİ LİSTESİ

• Başvuru Dilekçesi

• Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1)

• Üretim tesisinin kurulacağı yere ait Tapu Kaydı (Noter onaylı sureti)

• Üretim tesisinin kurulacağı yerin Kira Sözleşmesi

• Kira Sözleşmesini imzalayanlara ait İmza Sirkülerleri

• Başvuruyu yapan Tüzel Kişilik ise Ticari Sicil Gazetesi

• Başvuru ücretinin Gediz Organize Sanayi Bölgesi hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont

(IBAN NO: TR22 0006 4000 0014 6200 3453 90)

• Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması (Kaşe ve imzalı)

• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden ÇED belgesi (Kapsam dışı olduğuna dair)

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Arazi Sınıflamasına dair belge (Tarım dışı

olduğuna dair) (Çatı uygulamaları hariç)

• Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) Teknik Değerlendirme Formu (Kaşe ve

imzalı)

• Tapu ve Kadastro İl/İlçe Müdürlüklerinden, lisanslı harita ve kadastro mühendisi

veya bürosundan onaylı Koordinatlı Aplikasyon Krokisi

• Gediz Organize Sanayi Bölgesi Abone Numarası (yoksa İnşaat Ruhsatı)

• Gediz O.S.B. tarafından verilen uygunluk yazısı (Statik)